Kemisk risikovurdering

De tidligere arbejdspladsbrugsanvisininger er udgået og erstattet af Kemisk risikovurdering.

Man kan tilmelde sig forskellige systemer som man kan oprette dem i. Mange firmaer er allerede tilknyttet et system.

Der findes desværre ikke en nem og gratis løsning som den vi tidligere havde til Arbejdspladsbrugsanvisninger.

Den kemiske risikovurdering er lovpligtig. Du skal lave den omkring alle processer, hvor dine kollegaer håndterer kemi eller farlige stoffer og materialer.

Ifølge Arbejdstilsynet skal du beskrive 7 punkter:

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
  2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
  3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
  4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
  5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser (kun i visse tilfælde)
  6. Arbejdstilsynets grænseværdier
  7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Vi har samlet lidt dokumenter, som kan hjælpe dig igang:

Herudover skal du bruge sikkerhedsdatablade på produkterne, hvor meget af den information du skal bruge står.

Velkommen Nordical A/S

Log ind

Opret ny bruger