Katoun Gold Ukrudtsmiddel Koncentrat 10 ltr.

2.750,00 DKK(2.200,00 DKK ekskl. moms)

Beskrivelse

  SÆLGES KUN TIL ERHVERV - KRÆVER SPRØJTECERTIFIKAT.
  HUSK AT INDTASTE DIT CERTIFIKATNUMMER UNDER BEMÆRKNINGER VED BESTILLING.
  Tjek om du er registereret her. Er du ikke registereret, så kan du gøre det her. 
  Certifikatet skal være tilknyttet firmaets CVR-nummer.

  NU KUN I 10 LTR DUNKE.

  Katoun Gold er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel til udyrkede arealer.10
  Godkendt ukrudtsmiddel. Registreringsnummer 631-17 .

  Katoun Gold bekæmper de fleste enårige ukrudtsplanter og mos på udyrkede arealer, jernbanespor, veje, stier, pladser, arealer med vedagtige planter, rundt om enkeltplanter og planter på række. Kan også anvendes mod mos på træstammer.

  Det aktive stof, pelargonsyre, er et planteudvundet ekstrakt som ødelægger plantecellerne, så ukrudtet visner. Virkning kan ses allerede efter få timer. Ukrudt bør være under 10 cm højt men i god vækst. Regnfast efter 2 timer.

  Opblanding og udbringning
  Opblandes for det meste 1:23.
  1. Fyld sprøjten (rygsprøjte eller traktor/motorsprøjte) med halv vandmængde
  2. Tilfør den beregnede mængde Katoun Gold (eventuelt via præparatfyldeudstyr)
  3. Omrør grundigt og fyld op med den resterende vandmængde

  Udsprøjtes med det samme under konstant omrøring. Bland ikke mere sprøjtevæske end det, der skal bruges samme dag.

  Udsprøjtes på tørre planter ved udsigt til tørvejr. Ukrudt og mos skal være grundigt dækket af sprøjtevæsken.

  Bemærk at mos kræver høj vandmængde. Klart vejr og høj temperatur giver hurtigere synligt resultat. Der er kun virkning, hvor sprøjtevæsken rammer – der er ingen systemisk effekt. Må kun anvendes 4 gange mod ukrudt eller 2 gange mod mos pr. vækstsæson. Minimum 2 uger mellem behandlinger.

  Gældende fra 26. november 2015: Dette produkt må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation (sprøjtecertifikat).

  Prisen er angivet pr. dunk. Prisen er inkl. bekæmpelsesafgift. Fragt tillægges.

  Pakning: 1x10 ltr. / 60x10 ltr. pr. palle

  Information om mærkning (se sikkerhedsbatablad for yderligere information):


  Signalord: Advarsel
  Faresætninger:
  H315 - Forårsager hudirritation.
  H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
  H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

  Varenummer: LS1223
  Levering: 2

  Relaterede Produkter

  Velkommen Nordical A/S

  Log ind

  Opret ny bruger